Belumat – Daniela [1977]

kansonlive

do                            la7         re-
Danièla la piandhe sentada sul lèt,
sol7                  do
ge xlùxega i èci de drio ‘l fatholet;
la7            re-
nesun la kapise, nesuni ge ‘ol ben,
sol7                       do
strukada al kusin da piàndher ge vien.

La radio inpithada ke va tut al dì
la sona na muxika tuta par ti;
an fotoromantho te basta a sonhar,
par cénerte magra te salta al manhar;

RIT:
do                  la7         re-
A sedexe ani ke vita ke l’é,
sol7                      do
te piandhe, te ride, e sentha ‘n parké;
do7                     fa
te sònha na vita ke pol
fa-                        do
portarte tut kuel ke te ‘ol…
re-
El tenp al desfa e ‘l fà,
sol7               do
rento kualkosa mor;
re-
‘l é la tó prima età
sol7                 do
ke pasa e và!

Paròle, poexie, diari d’ amor,
amige, tristethe le skanpa dal kór;
te ingruma pastròci su le onjhe de i piè
par farte pi vèca de kuel ke te sé;

Tó pare, tó mare, ormai no i kapis,
te cen senpre el muxo su kuel ke i te dis,
te fuma, te beve, te veja la nòt
ma sora le kuèrte te à ancora i pupòt!

RIT.