Erica Boschiero – Gane, Agane, Longane [2012]

kanson

Testo di Gianni Secco (in dialetto bellunese)
Musica di Erica Boschiero

Registrata il 29 settembre 2012 al Convegno Soraimar – Treviso

Gane, Agane, Longane
te i fos drio le kane
in meth a ‘l palù
in kao la laguna
al caro de luna
la roba lavé
la roba de ki
la roba lavé

Gane, Agane, Longane
te ‘l vostro reame
fà kaore barbane
o al mar fà sirene
al caro de luna
la roba lavé
la roba parké
la roba lavé

Kanta le Aguane te ‘l akua sarinela
sentha saver de pagonha e sanguanèla
ke le ge ròxega kor e kar
e akua cara le fa tornar!

Gane, Agane, Longane
de tete e de kune
in dota portade
a i ón regalade: [“le aón regalade”?]
al caro del luna
la roba lavé
la roba stendé
la roba sugé!

Gane, Agane, Longane
rivade masère
in olta tradide
kusì sparisié…
al caro de luna
la roba lavé
e ankora sugé
dixéme parké!

Belumat – Daniela [1977]

kansonlive

do                            la7         re-
Danièla la piandhe sentada sul lèt,
sol7                  do
ge xlùxega i èci de drio ‘l fatholet;
la7            re-
nesun la kapise, nesuni ge ‘ol ben,
sol7                       do
strukada al kusin da piàndher ge vien.

La radio inpithada ke va tut al dì
la sona na muxika tuta par ti;
an fotoromantho te basta a sonhar,
par cénerte magra te salta al manhar;

RIT:
do                  la7         re-
A sedexe ani ke vita ke l’é,
sol7                      do
te piandhe, te ride, e sentha ‘n parké;
do7                     fa
te sònha na vita ke pol
fa-                        do
portarte tut kuel ke te ‘ol…
re-
El tenp al desfa e ‘l fà,
sol7               do
rento kualkosa mor;
re-
‘l é la tó prima età
sol7                 do
ke pasa e và!

Paròle, poexie, diari d’ amor,
amige, tristethe le skanpa dal kór;
te ingruma pastròci su le onjhe de i piè
par farte pi vèca de kuel ke te sé;

Tó pare, tó mare, ormai no i kapis,
te cen senpre el muxo su kuel ke i te dis,
te fuma, te beve, te veja la nòt
ma sora le kuèrte te à ancora i pupòt!

RIT.

Davide Camerin – Toni l’é mona

–> -> video & muxega <- <–

Artist: Davide Camerin / Album: Canzoni in economia / Track: Toni l’é mona / Label: Lizard Records/La luna e i falò

TONI L’É MONA

(Testo e muxega: D. Camerin)

Toni ‘l riva senpre dopo medha ora
su kelha bicikleta medha fata fora
ko lhe fasine sul baston.
Tanto lu ‘l dis ke no l’é da ‘ver premura
ratha de thervel de segadura
Toni Toni l’é un thukon.
Só pare cok e a storneon matina e sera
e só mare patha, lenguatha e buxiera
lha ratha no lha va sú pa’ i talpon.
Toni ‘l dis — mejo poreti ke robar
èser onesti no se pol sbaliar
e kontentarse de un festuk —
Ma intant mi ò na vilatha fata sú dal njent
ke kó vede lha finantha me vien misiament
e Toni Toni Toni l’é un bathuk.

Lo ‘ven spià da lha terathada sentà in medho l’erba
el se ‘vea mes a karetharla kome un pirla
no ge inporta njent de nesun.
Sta bona kua, sta ceta, l’à da ‘verge dita
ke fin ke son vivo mi nesun te toka
mi no te regalhe al komun.
Toni kel mona no existe ke lha só batona thukona
la venje rent in thimitero a Fregona
ko lhe tete fora dal balkon.
Va ben ke mi ge dige senpre ke la à do roberti
ke la fà resusitar i morti
diomadona, ma no in procesion.
Toni lu ‘l dis senpre ke no ge intaresa
anka se onjun vol méter la só petha
ke l’é pedho el bux ke ‘l takon.

El mona de Toni ‘l dis ke i kulhatoni
lhasa ke i se cave ke i stae boni
no i ge dà fastidio mia par kuel.
E dopo ‘l capa e ‘l mete in boka do-tre fiori
ke se propio ‘l dève mejo lori
e mi ge vangaríe ‘l thervel.
Dovea suceder propio na dexgrathia granda
par kapir ke Toni l’à na anda
ke no ne va njent de ben kuasú.
Tarà ke ge faren vedér na scanta
kó pi tardi se trovemo in ronda
ke par tuti kuanti l’é stat lu.
Toni l’é mona, Toni l’é mona
Toni l’é mona, Toni l’é un pore mona
Toni l’é mona, Toni l’é mona
Toni l’é finí.